Temel Seviye Yangın Eğitimi

1. Seviye Yangın Eğitimi

18 Haziran 2013 Salı Günü Resmi Gazete’de 28681 sayı numarası ile yayımlanan ‘İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre

MADDE 11  (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Yangınla Mücadele ekibinde görev alacak personelin özel olarak eğitilmiş yani I.Seviye Yangın Eğitimi almış olması gerekmektedir.

I.Seviye Yangın Eğitimi sadece I.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi almış ve akredite kişiler tarafından verilebilir.

Eğitimin Amacı

Katılımcıların İşletmenin özelliğine göre acil durum (yangın) görevlileri dışındaki tüm personel ve ziyaretçilere acil durumlarda yapacaklarını öğretme yetkinliğini kazandırmaktır. (yangın)

I.Seviye Yangın Eğitimi’nin Kişiye Kazandırdıkları

 • Yanma ve yangını bilir,
 • Yangına sebep olacak faktörleri bilir,
 • Isı ve Dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir,
 • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır
 • Algılama sistemlerini bilir,
 • Sabit söndürme sistemlerini bilir,
 • Yanmanın oluşumunu bilir,
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
 • Söndürme maddelerini bilir,
 • Yangın esnasında haberleşmeyi bilir,
 • Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini bilir,
 • Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir,
 • İşletme toplanma bölgesini bilir,
 • Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir,
 • Binada mahsur kalmış ise dışarıdakileri nasıl haberdar edeceğini bilir,
 • Yangın suyu rezervlerini bilir,
 • İlk müdahale ekibinin görevlerini bilir,
 • İlk müdahale ekibinin görev dağılımını bilir,
 • Yangın türüne göre söndürmede başarılı olan söndürme maddelerini bilir,
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir,
 • Nasıl yardım çağıracağını bilir,
 • İlk müdahale ekibinin nasıl toplanacağını bilir.
 • Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir,
 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar eder,
 • Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatır,
 • Kaçış yollarını bilir ve kullanır,
 • Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır,
 • Solunum cihazını kullanır,
 • Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır,
 • Yangın dolaplarını kullanır,
 • İtfaiye hortumlarını ve lanslarını kullanır,
 • İtfaiye motopompunu kullanır,
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir,
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir,
 • Yangın söndürmede kullanılan araç ve malzemelerin bakım ve basit onarımlarını yapar.
 • Kimyasal Maddeler hakkında bilgi sahibi olur,
 • Kimyasalların etiket ve işaretlendirmesini bilir,
 • Eğitim Programları hazırlayabilir.
 • Eğitimi etkili bir şekilde sunabilir.

I.Seviye Yangın Eğitimi Süresi

Eğitimin Süresi 8 saat teorik 4 saat uygulama olarak toplam 12 saattir.

Temel Yangın Eğitimi

Mevcut personele yangın kültürünü,yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmak ve bu konuda mevcut personeli teorik olarak bilgilendirmek üzere düzenlenen eğitimlerdir.

Temel Yangın Eğitimi Konusu

– Yangın ve Yanma Kimyası
– Tehlikeli Maddeler
– Ev ve İşyerlerinde Yangın Risklerini Azaltma
– Yangın Söndürme Kaynakları
– Yangın Söndürme Güvenliği

Uygulamalı Yangın Eğitimi

Mevcut personele yangın kültürünü,yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilmektedir

Uygulamalı Yangın Eğitimi Konusu

– Yangın ve Yanma Kimyası
– Tehlikeli Maddeler
– Yangının ilerlemesi ve büyüme safhası
– Yangın Riskleri ve Önlemler
– Yangın ve insan Sağlığı
– Yangın Söndürme Kaynakları
– Yangın Söndürme Güvenliği
– Temel tahliye Eğitimi
– Ekip Liderleri ve Görevleri
– Bina Analizi ve Tehlikeler
– Uygulama (Yangın Söndürme / Yangın Tatbikatı/ Mevcut Ekipmanın Kullanılması)