Hakkımızda

Hakkımızda

Focus OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sağlık personelleriyle, iş yerlerinin “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlamasını ve tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla kurulmuştur.

Focus OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından 568 belge numarası ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak yetkilendirilmiştir.

Focus İş Sağlığı ve Güvenliği  iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri “İş Güvenliği ve İş Sağlığı” mevzuatını uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların güvenliğini ve sağlığını destekleyen, verimi ve kaliteyi artıran bir araç olarak görmesi gerektiğine inanmakta ve hizmetlerini bu bilincin verdiği sorumluluk anlayışı ile yapmaktadırlar.

Vizyonumuz

İş ve İşçi Sağlığı ile İş Güvenliği kültürünün oluşması için çaba sağlayan;
Bu alanlarda standartları belirleyen;
Çalışmaları ile sektöre öncülük yapan ülke çapında referans bir firma olmayı hedeflemektedir.

Misyonumuz

İşyerleri başta olmak üzere toplumun her kesiminde İş ve İşçi Sağlığı ile İş Güvenliği kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak.
İşverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki yasal yükümlülüklerle ilgili olarak bilgilendirmek ve danışmanlık hizmeti vermek.
Sağlıklı bir çevre oluşumuna katkıda bulunmak.

       Değerlerimiz

  • Araştırmacıdır
  • Gelişmeye ve değişime açıktır
  • Gizliliğe önem verir
  • Sorumluluk sahibidir
  • Çalışkandır
  • Güvenilirdir
  • Katılımcıdır
  • İnsan odaklı çalışmayı esas alır.