Acil Durum Eylem Planı

ş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren durumlarda yapılacak iş ve işlemlere, bunların uygulanmasına yönelik eylemlerin yer aldığı plana Acil Durum Eylem Planı denir.

Acil durum planlamaları firmalardaki yaşanabilecek olası risklere karşı iş yerindeki bireyleri hazırlıklı tutmak amacı güden bir dizi planı, iş bölümünü ve tatbikatları içerir.Etken ortak sağlık güvenlik birimi olarak afet ve acil durum yönetiminin dört aşamasına (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme) uygun olarak kurduğumuz acil yönetim sistemi, mevzuata uygun planlama anlayışı ile hazırladığımız planlar, kontrol listeleri formlar, talimatlardan ve senaryolardan oluşan yapı ve kurumsal çözümler sunmaktayız.

Ayrıca işletmelerin acil durum planlamalarını, yangın söndürme, ilk ve tahliye tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz.

Yanıcı- patlayıcı maddelerin kullanıldığı iş yerlerinde patlamadan korunma dokümanı ve talimatları hazırlayarak işletmede alınması gerekli tedbirleri planlıyoruz.

Yangın, deprem yâda diğer beklenmedik acil durumlarda saniyelerin ve en küçük kritik bilginin servet değerinde olduğuna biliyoruz. Yapılan bu uygulamalar sayesinde hem işletmenin acil durumlar karşısında verdiği tepki süresini kısaltmayı hem de çalışan ve yöneticilerin bilinç düzeylerini artırmayı hedefliyoruz.

Acil durum eylem planı eğitim ve tatbikatlarından elde ettiğimiz sonuçları, risk analizi çalışmaları içerisinde değerlendirerek gerekli tüm araç-gereç-teçhizat eksikliklerinin giderilmesini sağlıyoruz.