Mesleki Yeterlilik Belgesi Hizmeti

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?
Mesleğin öngördüğü mesleki eğitimi almış ve ardından yapılan sınavlarda başarılı olmuş kişilere verilen belgedir. Günümüz Türkiye’sinde bu belgeye verilen önem günden güne önem kazanmaktadır. Toraman OSGB ise; çözüm ortakları ile bu uygulamayı en iyi şekilde sürdürmekte ve birçok insanı bu belgeyi almaya teşvik etmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler 
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklerle ilgili olarak 23 Nisan 2015 tarihinde 5544 sayılı kanununda bir değişiklik yapıldı ve “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde” çalışan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirildi.
Değişikliğin yapıldığı tarihten 12 ay sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçiler ilgili mesleklerde çalıştırılmayacaktır.
Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin;
31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti,
1.1.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenecektir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere MYK sitesinden de bakabilirsiniz.