İşyeri Tehlike Sınıfları

Çalışma Süresi Hesaplama

Hızlı Fiyat Teklifi Al

İSG Katip Kullanım Klavuzu

İş Güvenliği Dökümanları

Focus OSGB

Focus OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sağlık personelleriyle, iş yerlerinin “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlamasını ve tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla kurulmuştur.

Focus OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından 568 belge numarası ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak yetkilendirilmiştir.

Focus İş Sağlığı ve Güvenliği  iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri “İş Güvenliği ve İş Sağlığı” mevzuatını uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların güvenliğini ve sağlığını destekleyen, verimi ve kaliteyi artıran bir araç olarak görmesi gerektiğine inanmakta ve hizmetlerini bu bilincin verdiği sorumluluk anlayışı ile yapmaktadırlar.

Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
Diğer Sağlık Personeli
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
İlkyardım Eğitimi
Hijyen Eğitimi
Temel Seviye Yangın Eğitimi
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
İşyeri Risk Değerlendirme Raporu
Acil Durum ve Eylem Planı
Patlamadan Korunma Dokümanı
Sağlık ve Güvenlik Planı
Makina - Ekipman Periyodik Test ve Kontrolleri
İşyeri Ortam ve Çalışan Maruziyet Ölçümleri
İşe Giriş Sağlık Raporu
Mobil Sağlık Hizmetleri
Sağlık Taramaları ve Laboratuvar Hizmetleri
SGK - İş Hukuku (İş Kazası) Danışmanlığı
Mesleki Yeterlilik Belgesi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Referanslarımız