İşyeri Risk Değerlendirme Raporu

Focus OSGB olarak hazırlamış olduğumuz hemen hemen her sektördeki sayısız Risk Değerlendirme raporunun getirdiği deneyim ile hizmet sunmaktayız.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği işletmelerin hazırlamak zorunda olduğu Risk değerlendirmesi tüm işyerlerinde kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri analiz etme ve kontrol altında alma ile yapılan çalışmaları gözden geçirme aşamaları izlenerek gerçekleştirmekte ve proaktif yöntemle iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanırken İş yerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

  • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
  • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
  • İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
  • Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
  • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,
  • çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.